NGAI TAHU / NGATI MAMOE
              South Island
Ellison Family History
  MAORI GENEALOGY - WHAKAPAPA CHART
8 Generations and Beyond           
TERUAHIKIHIKI
 
MOKI III
 1718
HAKUIAO NM
TEIHUPUPU 1735
#
#
TAWARI f
TUAHURIRI m
UMURAU  f  
POKOHIWHI
      1718
TUKITAHARAKI
MANAWAIWAHO @3
TEAPAI f
MOKI II
TIRAROA f
TEROPUAKE f
TAWHIRIRURU m
TEPAHI m
TAREHA m
TERAKIKAKONUI m
TEMARUTUNA
RAUMATOMATO
        1733
TAMAKOU  @3
HINETUTUNAWAI  NM
RITOKA f
HINERAKI  @3
TERAKIWHAKAPUTA @3
HIKAITI  NM
+
+
HINETEAWHEKA NM
TOHU m
TANENUIARAKI m
AOMUHURAKI f
TUAHURIRI  @4
HINETAWAI
KAWERIRI
TAWHAKITERAKI
MOKI I
TEAOTUKIA f
 NGAI TAHU - Chart 1
 
TURAKAUTAHI
HINEKAKAI f
Return to NIKURU TAIAROA Chart
Previous page
Next Page 
#
Pako
o
o
o
&
&
&
@
@
@
^^
^^
^^
Click on Names with @3 to go to Chart 3 and @4 to Chart 4
Origin of Ngati TeRuahikiki Hapu
MAWERA