TARANAKI  TRIBES
        Taranaki ,  North Island
Ellison Family History
  MAORI GENEALOGY - WHAKAPAPA CHART
8 Generations and Beyond           
AOTEA/TAINUI
TUTARAWA
WAITAWAKE 
WAERENGA
Tuatangiroa
Pakurarangi
Uenukutuwhatu
Ruaputahanga
Whatihua   
Koutuoterangi
Tekapungaotarangi
Turimataoneone
Turimataorehua
Houtaepo
TURI
Turimatakene
Kakati
Tuheitia
Tamapito
Hoea
Hinetemoa
Puhiarahuna
TeIhingaarangi
Taipu
Turongo
Ueraki
Uenoho
Uetihi
Rangitairi
Mahanga
Tawhao
Rereahu
RAUKAWA
Ururangi
Mahinarangi
TUMAMAURIORONGO
Uehaeroa
Uetapu
Tuoho
Tuaka
Rakamaomao
TAINUI 
Kurahaupo/Takitimu/ Te Arawa
Kurahaupo Waka
Return to Ikairaua Whati Pedigree Chart
Previous page
Next Page 
 =
=
ORIGIN OF TARANAKI TRIBES BACK TO MAIN FLEET CANOES - Chart 2
Motaitangatarau
TeRangituehu
Ue
Puhianu
Puhirere
HOTUROA
Hotumatapu
Hotuope
Hotuawhio
Origin of Ngati Raukawa Tribe
Captain of Tainui Waka
Captain of Aotea Waka
Tupurupuru
TAMATEA
KAHUNGUNU
Kahukuranui
Rakeihikuroa
TAMATEKAPUA
Papauma
Rongomaipapa
Tuhourangi
Rangitihi
Uenukumairarotonga
Kahumatamomoe
Tawakemoetahanga
Takitimu Waka
Origin of Ngati Kahungunu Tribe
Te Arawa Waka